De betere loonstrook

Kan de loonstrook beter? Ja! Eenvoudige uitleg van begrippen, opbouw van je bruto- en nettoloon en inzicht in alle loonkosten van de werkgever en tegoeden voor opleiding en vitaliteit

De betere loonstrook

De huidige loonstrook is voor veel mensen niet helder en biedt beperkt inzicht in kosten en tegoeden. Op je loonstrook staan veel moeilijke woorden en er ontbreekt belangrijke informatie. Informatie over kosten die jouw werkgever maakt en informatie over geld dat je kan uitgeven aan zaken als opleiding en ontwikkeling. Op deze website laten we met een aantal voorbeelden zien hoe de betere loonstrook eruitziet.


Hiernaast zie je hoe je totale loonsom is opgebouwd. Het totale bedrag is verdeeld in drie delen: werkgeverslasten, werknemerslasten en nettoloon. Het nettoloon is het bedrag dat je op je bankrekening krijgt. Het nettoloon en de werknemerslasten vormen samen het brutoloon. De werkgeverslasten zijn de bedragen die je werkgever daar bovenop betaalt, bijvoorbeeld voor opleidingsfondsen, je pensioen of verzekeringen. Deze bedragen zag je voorheen niet.

Hieronder kun je in een aantal voorbeelden bekijken hoe de betere loonstrook is opgebouwd. Voor de voorbeelden zijn fictieve gegevens gebruikt. Onder Overige tegoeden staat een overzicht van de aanspraken die je nog hebt. Bijvoorbeeld hoeveel vakantiedagen en budget voor opleidingen. Sommige begrippen verdienen extra uitleg. Een uitleg van die begrippen verschijnt wanneer je erop klikt. Je kan hierover ook altijd in gesprek met je werkgever of een HR-medewerker.

Lees meerLees minder

Algemene informatie

Naam werknemer Willem Janssen

Naam werkgever Waalland Ziekenhuis

Tijdvak Januari 2023

Betaalperiode Maand

Contracturen 40

Contractduur Onbepaalde tijd

Basisloon 9.489,00

Jaarloon 132.466,00

Loonheffingskorting Ja

Wettelijk minimloon 1.934,40

Wettelijk minimum vakantiegeld 154,75

Uurloon 60,83

Download

Hier vind je de Betere loonstrook als pdf, zodat je hem kunt printen en offline kunt bekijken

Download hier

Opbouw loonstrook

Wat is mijn totale loonsom?

13.138,69

Wat draagt mijn werkgever namens mij af aan het collectief?

-994,29

Een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

-372,72

Een premie aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), voor als ik arbeidsongeschikt word.

-396,71

Een premie aan het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), voor als ik werkloos word.

-147,30

Een bijdrage voor de Wet Kinderopvang (Wko).

-27,90

Een premie om het loon van zieke medewerkers te betalen (verzuimverzekering).

-49,66

Wat draagt mijn werkgever namens mij af voor individuele zaken?

-2655,40

Het werkgeversdeel voor mijn pensioenfonds.

-1082,91

Het werkgeversdeel voor mijn arbeidsongeschiktheidspensioen

-22,94

Kosten voor mijn leaseauto.

0

Een deel van het vakantiegeld dat ik in mei in totaal uitbetaald krijg.

-759,12

Een deel van de eindejaarsuitkering die ik in december uitbetaald krijg.

-790,43

Een bijdrage aan het sociaal fonds van mijn bedrijfstak.

0

Een bijdrage aan het opleidingsfonds, zodat ik vanuit dat fonds geld voor een opleiding kan halen.

0

Een tegemoetkoming in de kosten om mijn werk thuis te kunnen doen.

0

Een tegemoetkoming in de kosten om naar mijn werk te reizen.

0

Wat is mijn brutoloon?

9.489,00

Hoe is mijn brutoloon opgebouwd?

Loon voor de uren die ik deze maand heb gewerkt.

9,489,00

Toeslag voor ploegendiensten/overwerk.

0

Overige bruto toeslagen.

0

Wat draagt mijn werkgever namens mij af aan het collectief vóór de heffing van loonbelasting?

-1122,77

Het werknemersdeel voor mijn arbeidsongeschiktheidspensioen.

-22,94

Het werknemersdeel voor mijn pensioenfonds.

-1099,83

Welke vergoedingen ontvang ik van mijn werkgever waarover ik geen loonbelasting hoef te betalen?

0

Kosten die ik heb gemaakt om mijn thuiswerkplek in te richten.

0

Wat is mijn heffingsplichtigloon (ook wel: SV-loon)?

8.366,23

Wat draagt mijn werkgever namens mij af aan loonbelasting?

-3294,92

Loonbelasting en premies voor volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz).

-3294,92

Welke vergoedingen betaal of ontvang ik van mijn werkgever na afdracht van loonbelasting en premies?

-25,67

Een bijdrage aan de personeelsvereniging.

0

Bijdrage om het loon van zieke medewerkers te betalen (verzuimverzekering).

-25,67

Reiskosten.

0

Thuiswerkkosten.

0

Wat is het nettoloon , dat mijn werkgever aan mij overmaakt?

5.045,64

Overige tegoeden

Wat heb ik naast mijn loon dit jaar nog tegoed van mijn werkgever?

Hoeveel vakantiedagen heb ik nog?

Wettelijk

20 dagen

Bovenwettelijk

5 dagen

Hoeveel overig verlof heb ik nog?

Arbeidsduurverkorting (Adv)

0 uur

Overwerk (tijd-voor-tijd)

0 uur

Van welke budgetten kan ik gebruik maken?

Individueel keuzebudget

0 euro

Van welke voorwaardelijke budgetten kan ik gebruik maken?

Individueel opleidingsbudget

0 euro

Sectoraal opleidingsbudget

0 euro

Vitaliteitsbudget

0 euro

Hoeveel vakantiegeld heb ik opgebouwd?

Vakantiegeld

759,12 euro

13e maand/eindejaarsuitkering

790,43 euro